1.Na rzece są dwie przystanie, A i B, w odległości 6 km. Po rzece kursuje statek, którego prędkość (na stojącej wodzie) wynosi 12 km/h. Prędkość prądu rzeki wynosi 3 km/h. Jak długo trwa podróż tym statkiem między przystaniami, w górę i w dół rzeki?

2.Podczas zawodów na 30km jeden narciarz przebiegł pierwsze 20km z prędkością 25km/h, a ostatnie 10km z prędkością 15 km/h. Inny zawodnik utrzymywał tempo 20km/h przez cały dystans. Oblicz, który z nich osiągnął lepszy wynik.

3.Największa prędkość w przyrodzie ma światło, które w próżni przebywa 300 000 km w czasie 1s. W jakim czasie światło przebywa odległość 150 000 000 km dzielącą Ziemię od Słońca.

2

Odpowiedzi

2009-10-27T15:52:41+01:00
1.w gore rzeki 45min
w dol rzeki 24min

2. 50 min+45min=135min
60min+30min=90min

3.500s
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T18:01:55+01:00
Zad1.
v₁(statku w góre rzeki)=12km/h-3km/h=9km/h
v₂(statku w dół reki)=12km/h+3km/h=15km/h
s=6km
t₁(statku w góre rzeki)=x
t₂(statkuw dół rzeki)=y

v₁=s/t₁t₁=s/v₁ t₁=6/9=40min
v₂=s/t₂ t₂=s/v₂ t₂=6/15=0,4h=24min

zad.2
s(całkowite)=30km
pierwszy narciarz :
s₁=20km v₁=25km/h v=s/t t=s/v t₁=20/25=48min
s₂=10km v₂=15km/h t₂=10/15=40min

t=t₁+t₂=88min
drugi narciarz:
s=30km v=20km/h t=s/t t=30/20=90min
Odp. leprzy wynik osiągnoł 2narciarz
zad3.
150000000:300000=500s


3 3 3