ZAPISZ RÓWNANIA REAKCJI

1. Mg+O2
2. kwas solny + zasada sodowa
3. tlenek magnezu + H20
4. Wodorotlenek magnezu + kwas solny
5. cynk + kwas solny
6. kwas siarkowy(VI) + zasada potasowa
7. kwas fosforowy(V) + zasada sodowa
8. tlenek miedzi(III) + kwas solny
9. powstawanie amoniaku
10. cyna + chlor

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T23:47:40+01:00
1. 2Mg + O2 --> 2MgO
2. HCl + NaOH --> NaCl + H2O
3. MgO + H2O --> Mg(OH)2
4. Mg(OH)2 + 2HCl --> MgCl2 + 2H2O
5. Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2
6. H2SO4 + 2KOH --> K2SO4 + 2H2O
7. H3PO4 + 3NaOH --> Na3(PO4) + 3H2O
8. Cu2O3 + 6HCl --> 2CuCl3 +3H2O
9. (NH4)2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2NH3^ + 2H2O
10. Sn + Cl2 --> SnCl2
2010-03-18T23:49:26+01:00
1. 2Mg+O2= 2MgO
2.HCl+ NaOH = NaCl+ H2O
3. MgO + H20= Mg(OH)2
4. Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O
5. Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
6. H2SO4 + 2KOH= K2SO4 + 2H2O
7.H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O
8. Cu2O3 +6 HCl = 2CuCl3 + 3H2O
9. N2 + 3H2 = 2NH3
10. Sn + Cl2 = SnCl2