1. Do kogo zwrócisz się o pomoc, jeśli zechcesz zainwestować na giełdzie oszczędności i jakie czynności powinieneś wykonać ?
2. Jakie korzyści możesz mieć z zakupionych na giełdzie akcji, a jakie ponosisz ryzyko ?
3. Dlaczego przedsiębiorcy sprzedają akcje przedsiębiorstw na giełdzie? Uzasadnij odpowiedz.

4.Opracuj w punktach historie giełdy w Polsce.

Daję naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:49:51+01:00
1. Powinienem dokładnie przeanalizować giełdę i stwierdzić, w którą firmę warto zainwestować. A po pomoc udał bym się do maklera, lub jakiejś instytucji zajmującej się grą na giełdzie.
2. Korzyści:
-duży przyrost gotówki w krótkim czasie
-wielokrotne pomnożenie włożonej kwoty
-satysfakcje
Zagrożenia:
-możliwość stracenia całej wpakowanej gotówki
-stres
-niepewność
3.Sprzedają dla zysku. Kupując akcje jakiejś firmy, stajesz się tak jakby jej współwłaścicielem. Gdy ty kupujesz akcje, firma ma z tego pieniądze.
4.
* 22 marca 1991 r. – Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce.
* 12 kwietnia 1991 r. – Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
* 16 kwietnia 1991 r. – Odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli, i Exbudu. Sesje odbywały się raz w tygodniu.
* 22 kwietnia 1993 r. – Uruchomiono rynek równoległy.
* 3 października 1994 r. – Notowania na warszawskiej giełdzie odbywają się pięć dni w tygodniu.
* 10 października 1994 r. – Formalne przyjęcie do Światowej Federacji Giełd
* 3 stycznia 1995 r. – Wprowadzono indeks rynku równoległego WIRR.
* 15 lipca 1997 r. – Wprowadzono do notowań ciągłych akcje pierwszych pięciu spółek.
* 21 sierpnia 1997 r. – Uchwalono ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w związku z czym moc straciła dotychczas obowiązująca ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991 r.
* 16 stycznia 1998 r. – Uruchomiono rynek instrumentów pochodnych – kontrakty terminowe na indeks WIG20.
* 26 marca 1999 r. – Rozpoczęto publikowanie subindeksów sektorowych.
* 17 listopada 2000 r. – Uruchomiono Nowy System Giełdowy Warset.
* 22 stycznia 2001 r. – Wprowadzono kontrakty terminowe na akcje trzech pierwszych spółek: TPSA, Elektrimu i PKN Orlen.
* 18 lutego 2002 r. – Pierwsze notowanie kontraktów terminowych na MIDWIG.
* 22 września 2003 r. – Debiut opcji na WIG20.
* 14 października 2003 r. – Debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW - Banku Austria Creditanstalt AG.
* 3 marca 2004 r. - Z powodu awarii węzła informatycznego wstrzymano handel na 50 minut.
* 1 maja 2004 r. – Wprowadzono nowy podział rynków notowań: na urzędowy i nieurzędowy.
* 10 listopada 2004 r. - Obroty przekroczyły 3,272 mld zł.
* 25 lutego 2005 r. – WIG20 przekracza barierę 2100 punktów (na zamknięciu 2118,49 pkt), przy obrotach 1,2 mld zł.
* 28 lipca 2005 r. – Po raz pierwszy WIG pokonał poziom 30 000 punktów (osiągając na zamknięciu sesji 30 239,88 pkt).
* 29 lipca 2005 r. – Uchwalono ustawy:

1. o obrocie instrumentami finansowymi,
2. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
3. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

które zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.

* 14 grudnia 2005 r. – WIG20 pokonuje kolejny psychologiczny poziom 2600 punktów (na zamknięciu 2601,96 pkt), przy obrotach 1,172 mld zł.
* 13 kwietnia 2006 r. – WIG20 pierwszy raz kończy sesję powyżej 3000 punktów (3023,69 punktów na zamknięciu).
* 4 maja 2006 r. – WIRR pokonuje barierę 10 000 punktów (10 028,24 na zakończeniu sesji). Zanotowano także wysokie obroty – 1,684 mld zł.
* 5 maja 2006 r. – WIG po raz pierwszy pokonuje poziom 45 tysięcy (45 070,86 punktów na końcu sesji).
* 8 maja 2006 r. – WIG20 na zamknięciu sesji osiągnął 3327,19 punktów.
* 18 stycznia 2007 r. - MIDWIG osiąga poziom 4128,14 pkt, odnotowano także obroty w wysokości 3,706 mld zł.
* 19 stycznia 2007 r. - WIG osiągnął poziom 54 048,19 pkt, a WIG20 zamknął się na poziomie 3457,94 pkt.
* 13 lutego 2007 r. - Zawieszenie notowań giełdowych na ponad 3 godziny, z powodu przerwy w komunikacji między Giełdą, a domami maklerskimi. Przyczyną było uszkodzenie przełącznika.
* 16 marca 2007 r. - Po sesji indeksy MIDWIG i WIRR zostają zastąpione nowymi: mWIG40 i sWIG80.
* 2 lipca 2007 r. - Z powodu awarii systemu transakcyjnego sesja giełdowa rozpoczęła się z dwugodzinnym opóźnieniem.
* 21 grudnia 2007 r. - Odnotowano największe obroty w dotychczasowej historii giełdy, ukształtowały się one na poziomie 4,141 mld zł.
4 2 4