Zadanie 1: Oblicz masę ciała o ciężarze: 10N, 30N, 15kN, 1MN

Zadanie 2: Oblicz masę klocka żelaznego o wymiarach 10cmx20cmx30cm. Gęstość żelaza wynosi 7,8 kg/dm3

Zadanie 3: Jaką masę ma litr oleju? Gęstość oleju wynosi 0,85 kg.dm3

Zadanie 4: Ciało o ciężarze F=2N wrzucone do cieczy pływa. Ile waży ciecz wyparta przez to ciało?

Zadanie 5: Na tłok strzykawki o polu powierzchni s=0,0001 m2 działamy siłą F=2N. Jakie ciśnienie panuje w cieczy? Wynik podaj w hektopaskalach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:46:49+01:00
1. F = mg
g = 10m/s²
m = F : g
[m] = [ N : m/s²] = [kg]

m₁ = 10 : 10
m₁ = 1kg

m₂ = 30 : 10
m₂ = 3kg

m₃ = 15000 : 10
m₃ = 1500kg

m₄ = 1 000 000 : 10
m₄ = 1 000 00kg


2. δ = m : V
m = V * δ
V = (10*20*30) = 6000cm³ = 6dm³
m = V * δ
m = 6 * 7,8 = 46,8 kg

3. δ = m : V
m = V * δ
m = 1 * 0,85
m = 0,85 kg

4. m = F : g
m = 2 : 10
m = 0,2 kg

5. p = F : S
p = 2 : 0,0001
p = 20 000 Pa = 200hPa