1) O rozkwicie gospodarczym Polski w czasach Kazimierza Wielkiego świadczą:(skreśl fałszywą odpowiedź)
A. rozwój miast i rzemiosła
B. zawarcie rozejmu z Krzyżakami w Kaliszu
C. dobre położenie chłopów, posiadaczy dziedzicznych gospodarstw
D. zapewnienie miastom prawa składu i przymusu drożnego

2) Zjazd gnieźnieński był : (skreśl fałszywą odpowiedź)
A. wyrazem uznania Bolesława Chrobrego przez Ottona III za władcę równego królom
B. utrwaleniem zależności Polski i jej władcy od cesarstwa
C. realizacją planów politycznych Ottona III

2

Odpowiedzi

2010-03-19T21:32:19+01:00
1
Skreśl :
C i D

2
Skreśl :
B i C
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T21:33:57+01:00