Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T14:43:05+01:00
Zadanie 19
[log(√128) + log(32^{1/3})]/log(2√2) = [log(√2⁷) + log((2⁵)^{1/3})]/log(2^{3/2}) = [log(2^{7/2}) + log(2^{5/3})]/log(2^{3/2}) = [7/2 * log(2) + 5/3 * log(2)]/[3/2 * log(2)] = log(2)[7/2 + 5/3]/[3/2 * log(2)] = [21/6 + 10/6]/[3/2] = (31/6)/(3/2) = 31/9 = 3 4/9

zadanie 20
log12 = a
log2 = b
log90 = ?

log90 = log(10*9) = log10 + log9 = 1 + log3² = 1 + 2log3 = 1 + 2log3 + 4log2 - 4 log2 = 1 + 2(log3 + log2²) - 4log2 = 1 + 2log12 - 4log2 = 1 + 2a - 4b

log90 = 1 + 2a - 4b

zadanie 21
x - liczba uczniów w kółku teatralnym
10(x - 1) - suma wieku uczniów bez 17 - latka
10(x - 1) + 17 - suma wieku wszystkich uczestników kółka

11 = (17 + 10(x - 1))/x
11x = 17 + 10x - 10
x = 7

zadanie 22
x - początkowa liczba mieszkańców
x*4% = 1,04x - zmiana po roku
- 1,04x*4% = - 1,04*0,04*x - zmiana po dwóch latach

(0,04x - 1,04*0,04*x + 0)/3 = 0,04x(1 - 1,04)/3 = - 0,0016/3 = -0,16/3 % ≈ - 0,05 %

jak masz pytania to pisz na pw