4. Sprawdź czy trójkąt ABC jest równoramienny. Czy jest to trójkąt równoramienny???
a) A(1,3) , B(6,4) , C(4, -1)
b) A(0,0) , B(4, -1) , C(3,3)
c) A(-3, -3) , B(12, -3) , C(6,9)
d) A(-1,0) , B(2, √3) , C(2-√3, √3)

5. Wyznacz współrzędne środka odcinka AB .
a) A(-2, -1) , B(6,3)
b) A(-4,1) , B(5, -8)
c) A(½, -2) , B(3,⅓)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T09:17:34+01:00
Rozwiązania zadań w załącznikach:
20 4 20