1.w pudełku znajduje się x cukierków połowa to cukierki czekoladowe a ⅔ cukierków czekoladowych to śliwki w czekoladzie. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznego. Ile śliwek w czekoladzie jest w pudełku.

2. Uzupełnij
2x+7x+...+4=4

3. Zapisz w jak najprostrzej postaci:
-4(3x+14)+13x

4. Pan jan hoduje x kur i y krów. ile głów mają te zwierzęta razem.? Olicz też liczbę nóg wszystkich zwierząt.

5. oblicz wartość wyrażenia algebraicznego.:
-2x+4y+3 dla x5 i y=2.

6. zapisz w jak najprostrzej postaci:
-(3x+4)-7x+1


2

Odpowiedzi

2010-03-20T12:08:36+01:00
1.w pudełku znajduje się x cukierków połowa to cukierki czekoladowe a ⅔ cukierków czekoladowych to śliwki w czekoladzie. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznego. Ile śliwek w czekoladzie jest w pudełku.
2/3 * 1/2x=1/3x
2. Uzupełnij
2x+7x+(-9x)+4=4
9x-9x+4=4
4=4
4. Pan jan hoduje x kur i y krów. ile głów
mają te zwierzęta razem.? Olicz też liczbę nóg wszystkich zwierząt
x+y-ilość głów
2x+2y-ilość nóg
3. Zapisz w jak najprostrzej postaci:
-4(3x+14)+13x
-12x-56+13x
x-56
5. oblicz wartość wyrażenia algebraicznego.:
-2x+4y+3 dla x5 i y=2.
-2*5+4*2+3
-10+12+3
5

6. zapisz w jak najprostrzej postaci:
-(3x+4)-7x+1
-3x-4-7x+1
-10x-3
3 3 3
2010-03-20T12:10:16+01:00
1.w pudełku znajduje się x cukierków połowa to cukierki czekoladowe a ⅔ cukierków czekoladowych to śliwki w czekoladzie. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznego. Ile śliwek w czekoladzie jest w pudełku.

2/3(1/2x)

2. Uzupełnij
2x+7x+...+4=4
2x+7x+(-9x)+4=4

3. Zapisz w jak najprostrzej postaci:
-4(3x+14)+13x=-12x-56+13x=x-56

4. Pan jan hoduje x kur i y krów. ile głów
mają te zwierzęta razem.? Olicz też liczbę nóg wszystkich zwierząt.

x+y liczba głów
2x+4x liczba nóg

5. oblicz wartość wyrażenia algebraicznego.:
-2x+4y+3 dla x5 i y=2.
-2*5+4*2+3=-10+8+3=1

6. zapisz w jak najprostrzej postaci:
-(3x+4)-7x+1=-3x-4-7x+1=-10x-3
2 3 2