1..Silnik cieplny o sprawności 0.2 pobiera z grzejnicy ciepło w ilości 500 J . Ile ciepła oddaje do chłodnicy.

2…Silnik cieplny o sprawności 0,4 oddaje do chłodnicy 300J. Ile ciepła pobiera z grzejnicy?

3…W przemianie izotermicznej ciśnienie wzrosło od 100 do 200 Pascali.. Ile wynosiła objętość końcowa gazu jeżeli początkowo była równa 3 m34..W przemianie izohorycznej gazu doskonałego temperatura wzrosła 2 krotnie. Ile wynosiło koncowe ciśnienie gazu jeżeli cisnienie początkowe było rowne 550 pascali.


5..W przemianie izobarycznej gazu doskonałego objętość tego gazu wzrosła 6 krotnie Jak zmienila się temperatura gazu?


6..Do wanny zawierającej 40 kg wody gorącej o temp.90 stopni Celsjusza wlano pewną ilość wody zimnej o temp 10 stopni. Temperatura końcowa mieszaniny wynosiła 30 stopni
Ile wody zimnej wlano do wanny?


7…Do układu termodynamicznego dostarczono energie cieplną w ilości 400 J Układ termodynamiczny wykonał w tym czasie prace 600 J. Jak zmieniła się energia wewnątrz układu.

2

Odpowiedzi

2010-03-20T12:27:38+01:00
1 500/2=250N
2.300/0.4=750N
3.300/3=1kPa
4.550/2=275Pa
5.36x
6.60kg bo 90-30
7.200J
2010-03-20T13:13:44+01:00
1.
500:0,2=2500
Odp. Oddaje 2500 ciepła.

2.
300:0,4=750
Odp. Oddaje 750 ciepła.

3.
******************


4.
skoro wzrosło to *2
wiec 2*550=1100
Odp. Wynosiło 1100Pa.

5.
gaz - x
36x
Odp. O 36x.

6.
******************

7. 600 - 400 = 200
Odp. O 200j.