Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 9kul: 4białe, 3 czarne i 2 zielone. W drugim pojemniku jest 6kul: 2 białe, 3czarne i 1 zielona. Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T12:03:18+01:00
Za zdarzenia elementarne przyjmijmy pary wylosowanych kul, czyli
|Ω | = 9 ⋅6 = 54 .

Dwie kule białe możemy wylosować na 4⋅2 , dwie czarne na 3⋅3 , a dwie zielone na 2 ⋅1 sposobów. Daje to w sumie
8+ 9+ 2 = 19

zdarzeń sprzyjających i prawdopodobieństwo wynosi ¹⁵/₅₄