Odpowiedzi

2010-03-20T14:08:55+01:00
Obliczam średnia arytmetyczną
x=(2+3+5+6)/4=4
Oblicz odchylenie standardowe
x₁=2 x₂=3 x₃=5 x₄=6
n to liczba cyfr
w²= (x₁-x)²+(x₂-x)²+(x₃-x)²+(x₄-x)²/n
w²=(2-4)²+(3-4)²+(5-4)²+(6-4)²/4
w²=(-2)²+(-1)²+1²+2²/4
w²=4+1+1+4/4
w²=10/4
w²= 2½
16 4 16