Odpowiedzi

2010-03-20T17:00:16+01:00
1. Księstwo Warszawskie zostaje podzielone między Rosję, Prusy, Austrię.

2.Święte przymierze utworzył Aleksander I.
W skład świętego przymierza wchodziły państwa Europy.
Sojuszu odmówiła Wielka Brytania i Ameryka,
a do sojuszu nie dopuszczono Turcji, ponieważ wyznawała muzułmanizm. Istniało po to, żeby zwalczać wspólnie powstania w państwach, a także żeby zachować to co zostało ustalone na kongresie Wiedeńskim

3.
-Powrócenie do granic z przed wojen Napoleońskich.
-Przywrócenie, także dynastii z przed tych wojen
-Założenie Świętego Przymierza
-podzielenie Polski, Saksonii, Włoch
-Szwajcaria zostaje neutralnym państwem

5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:22:40+01:00
Zachodnia Wielkopolska przeszła do Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie
Kraków z okolicą ogłoszono wolnym miastem (Rzeczpospolita Krakowska)
Reszta terytorium Księstwa weszła w skład Królestwa Polskiego związanego z Rosją pod władzą cara
2. Układ zawarty z inicjatywy cara Aleksandra I w dniu 26.09.1815r.
cele układu:
-kierowanie się przez władców nakazami religii w polityce międzynarodowej
-pokojowe rozstrzyganie sporów między władcami
- walka z ruchami rewoluzyjnymi i narodowowyzwoleńczymi
3. a)decyzje dotyczące Francji:
-powrót Burbonów na tron w Paryżu
-przywrócenie granic z 1789r.
-częściowe przywrócenie dawnego porządku
b)decyzje dotyczace Niemiec:
-rozwiązano Związek reński grupujący małe i średnie państwa niemieckie uzaleznione od Napoleona. Powołano Związek Niemiecki.
-Austria odzyskała większość terytoriów odebranych jej przez napoleona
-Prusy uzyskały Gdańsk oraz częśc Księstwa Warszawskiego, część Saksonii oraz Nadrenię i Westfalię.
c) decyzje dotyczące Polski:
-podział Księstwa Warszawskiego.
Zachodnia Wielkopolska przeszła do Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie
Kraków z okolicą ogłoszono wolnym miastem (Rzeczpospolita Krakowska)
Reszta terytorium Księstwa weszła w skład Królestwa Polskiego związanego z Rosją
-utworzenie Świętego Przymierza
-odłączył Norwegię od danii
-wieczysta neutralność Szwajcarii
-Belgię przyłączono do Holandii tworząć Królestwo Niederlandów
-zakazano handlu niewolnikami
7 4 7