Układy równań .


Klasówkę z matematyki pisało 25 uczniów pewnej klasy . Na następnej lekcji nauczyciel ogłosił wyniki sprawdzianu :

- Nikt nie dostał oceny celującej. Ocen dobrych jest dwa razy więcej niż dopuszczających i o jedną mniej niż dostatecznych. Ocen dostatecznych i niedostatecznych jest razem tyle samo co dopuszczających i dobrych. Ocenę wyższą niż dostateczny otrzymało 13 osób. Kto zdoła policzyć jaka jest średnia ocen z tego sprawdzianu, dostanie ocenę o stopień wyższą.

Sprawdź, czy miałbyś szansę podwyższyć swoją ocenę z tej klasówki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T16:59:00+01:00
Pisało 25 osób
cel 0
bdb 13-2x
db 2x
dst 2x+1
dop x
dst+ndst=dp+db
2x+1+ndst=x+2x
ndst x+2x-2x-1
ndst x-1
bdb+db=13

13+2x+1+x+x-1=25
4x=25-13
4x=12 |:4
x=3

bdb 13-2*3=13-6=7
db 2*3=6
dst 2*3+1=6+1=7
dop 3
ndst 3-1=2

(7*5+6*4+7*3+3*2+2*1) /25 =(35+24+21+6+2)/25 =88/25= 3,52
Odp. Średnia wynosi 3,52