Gosia mała wykryć etanol w otrzymanym od nauczyciela roztworze. Na stole laboratoryjnym były przygotowane podane substancje. Zapisz czynności, jakie powinna wykonać Gosia. Podaj obserwacje oraz sformułuj odpowiedni wniosek.

roztwór zawierający etanol, dichromianu potasu, kwas siarkowy (VI)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T17:42:12+01:00
Do probówki z etanolem powinna dodać krople dichromianu potasu (barwa pomarańczowa) i kroplę stężonego kwasu siarkowego (VI). Następnie probówkę umieścić w zlewce z gorącą wodą.
Nastąpiła zmiana barwy roztworu z pomarańczowej na zieloną. Tylko w obecności etanolu następuje zmiana dichromianu potasu.