Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:30:23+01:00
Program kat;
uses CRT;
var
tekst:string;
i,ile_kr,ile_prz,ile_sp:integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Wpisz dowolny tekst:');
readln(tekst);
for i := 1 to length(tekst) do begin
if tekst[i] = '.' then ile_kr := ile_kr+1;
if tekst[i] = ',' then ile_prz := ile_prz+1;
if tekst[i] = ' ' then ile_sp := ile_sp+1;
end;
Writeln;
Writeln('Kropek we wprowadzonym tekscie: ',ile_kr);
Writeln('Spacji we wprowadzonym tekscie: ',ile_sp);
Writeln('Przecinkow we wprowadzonym tekscie: ',ile_prz);
readln;
end.