Odpowiedzi

2010-03-20T22:34:42+01:00
Polska jest republiką parlamentarną ,określona jest także jako państwo unitarne.
Władzę sprawują:
ustawodawczą: Sejm i Senat,
wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent,
sądowniczą: sądy i trybunały,
Francja jest unitarnym państwem demokratycznym.
Władzę sprawują:
władza wykonawcza we Francji jest dwuczłonowa i należy zarówno do rady ministrów, na czele której stoi premier, jak i do prezydenta.
władza ustawodawcza we Francji należy do dwuizbowego parlamentu: Zgromadzenie Narodowe
Senat
władza sądownicza opiera się na prawie stanowionym:
sądy powszechne
rada Konstytucyjna
Stany Zjednoczone Ameryki są państwem federalnym, w którym podmiotami federacji są stany. W kraju tym obowiązuje jako najwyższy akt prawny konstytucja z 1787 roku,
Władze sprawują:
Prezydent
Kongres -Izba Reprezentantów
-Senat
Władza sądownicza :
sądy dystryktowe
sądy apelacyjne
Sąd Najwyższy
1 5 1
2010-03-20T23:01:36+01:00
We wszystkich krajach demokracja. Ustruj ten polega na tym ze kazdy obywatel ma prawo do glosu.