Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T19:53:40+01:00
Dane:
m1=50 kg masa dziewczynki
m2=200 kg masa łódki
V1=5 m/s prędkość dziewczynki
V2=0 prędkość łódki
Obliczyć:
V = ? prędkość dziewczynki i łodki
p1=? Pęd dziewczynki
Wzór
p=m1*V1
z zasady zachowania pędu
m1*V1 + m2*V2 = (m1+m2)*V
Rozwiązanie
m1*V1 + m2*V2 = (m1+m2)*V
V= m1*V1/m1+m2
V=50*5/50+200
V=250/250
V=1 m/s

p=m1*V1
P=50*5
p=250 kg*m/s
Rachunek jednostek
[V]=[(kg*m/s)/kg]=[m/s]
[p]=[kg*m/s]
Odpowiedź
Prędkość dziewczynki i łódki wynosi 1 m/s
ped dziewczynki wynosi 250 kg*m/s
1 5 1