Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T17:48:40+01:00
Liczebniki zbiorowe to np. : dwoje, troje, ośmioro ;)
Ze względu na budowę rozróżniamy:
Liiczebniki złożone, np.: dwadzieścia jeden, milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście piętnaście.

O to ci chodzi?