1.W granastosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy a=4 cm. Obicz pole powierzchni i objętość granastosłupa jeśli przekątna bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.

2. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni przekątna wynosi 8 i 2 POD PIERWIASTKIEM. Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa.

3.
a) Iloma sposobami można rozdzielić cztery jednoosobowe zaproszenia między 10 osób?
b) Spotyka się 8 kolegów. Ile nastąpi powitań?
c)Podczas egzaminu student wybiera 4 pytania spośród 6. Na ile sposobów może to zrobić?

2

Odpowiedzi

2010-03-20T22:56:10+01:00
A=4

Pp= 4*4=16
d= a√2= 4√2
tg°=√3

tg60°= H/4√2
h=4√6

d²=(4√6)²+ (4√2)²
d²=96+32=128
d=√128=8√2


V= a² *H= 16*4√6=64√6

Pb=4* a* h= 4* 4* 4√6=64√6

Pc= 16 + 64√6= 16( 1+ 4√6)

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T23:10:05+01:00
Zadanie 1 jest rozwiązane w załączniku