Zapisz równania całkowitego spalania butenu, nonanu, propynu.
...................................................................
co to są elektrolity , podaj 2 przykłady
............................................
podaj definicje tłuszcze.......
aminokwasy.........

oblicz zawartość procentową węgla i wodoru w heptenie........
jaki jest stan skupienia alkanu zawierającego
20 atomów węgla.......
4 atomów węgla........
9 atomów węgla........

1

Odpowiedzi

2010-03-20T22:57:25+01:00

C4H8 + 4O2 --> 2CO2 + 4H2O
buten

C9H20 + 14O2 --> 9CO2 + 10H20
nonan

C3H4 + 4O2 --> 3CO2 + 2H2O
propyn

elektrolity to roztwory ktore przewodza prad elektryczny np. sole, kwasy. H2SO4 kwas siarkowy (VI) NaCO3 weglan sodu

tłuszcze mieszaniny estrów wyzszych kwasow karboksylowych i glicerolu
aminokwasy podstawowe elementy białek. Organiczne związki chemiczne, zawierające grupę aminową -NH2 (zasadową) oraz grupę karboksylową -COOH (kwasową).

oblicz zawartość procentową węgla i wodoru w heptenie........
hepten C7H14
C7 = 84u
H14 = 14u

84u + 14u = 98u

98u - 100%
84u - x
x=84u *100% /98u = 85.7% - wegiel
100% - 85.7% =14.3% - wodór
20 atomów węgla stały
4 atomów węgla gazowy
9 atomów węgla ciekły