1. będąc w kołobrzegu wojtek odwiedził źródło solanki czyli roztworu soli w wodzie. chcąc sprawdzić jakie jest stężenie soli w tym źródle pobrał do butelki 0,5 kg roztworu. w domu ogrzewając roztwór odparował 375 g wody - do momentu gdy pozostała już tylko sucha sól. jakie jest stężenie soli w kołobrzeskiej solance?

2. nauczyciel uzupełniał zapasy leków w apteczce znajdującej się w pracowni chemicznej. polecił jednemu uczniowi aby przygotował 3% roztwór kwasy borowego stosowanego w medycynie. ile cm3 wody dodał do 10g tego kwasu aby otrzymać żądany roztwór.

3. aga przygotowała 40% roztwór soku w wodzie. otrzymany roztwór miał masę 200g. dziewczyna postanowiła go jednak dwukrotnie rozcieńczyć i dolała 200cm3 wody. oblicz jakie było stężenie napoju po rozcieńczeniu.

PILNE!!!!!! z góry dziękuję:*

1

Odpowiedzi

2010-03-21T00:15:56+01:00
1.
Dane:
masa roztworu = 500 g
masa wody = 375 g
masa substancji = masa roztworu - masa wody
masa substancji = 125 g
Cp = ?

Obliczenia:
Cp = masa substancji * 100% / masa roztworu
Cp = 125 g * 100% / 500 g
Cp= 25 %
stężenie % tego roztworu wynosi 25 %

2.
Dane:
Cp = 3 %
masa substancji = 10 g
masa roztworu = ?
objętość wody = ?
gęstość wody = 1 g/cm3

Obliczenia:
Cp = masa substancji * 100% / masa roztworu
3% = 10 g * 100% / masa roztworu
masa roztworu = 333 g
masa wody = masa roztworu - masa substancji
masa wody = 323 g
objętość wody = masa wody / gęstośc wody
objętośc wody = 323 g / 1 g/cm3
objetośc wody = 323 cm3
Uczeń dodał 323 cm3 wody aby otrzymać dany roztwór

3.
Dane:
Cp = 40%
masa roztworu = 200 g
masa substancji = ?
masa wody = ?

Obliczenia:
Cp = masa substancji * 100% / masa roztworu
40% = masa substancji * 100% / 200g
masa substancji = 80 g
masa wody = masa roztworu - masa substancji
masa wody = 160 g

Po dolananiu 200 g wody
masa wody = 360 g
masa roztworu = 440 g
masa substancji = 80 g
Cp = 80 g * 100% / 440 g
Cp = 18 %
Stężenie % roztworu po dolaniu wody wynosi 18 %

1 5 1