Klocek w kształcie sześcianu ma krawędź równą 2.5 cm. Zbudowano prostopadłościan:

a) z trzech takich klocków,
b) z czterech takich klocków.

Ile kolorowego papieru potrzeba na oklejenie zbudowanego prostopadłościanu? W punkcie b) rozważ dwa przypadki.

Proszę o szybką odpowiedź, bo te zadanie jest mi pilnie potrzebne!

2

Odpowiedzi

2010-03-21T09:42:57+01:00
A)
a =2,5
b = 2,5
c = 2,5*3 = 7,5
P = 2ab+2ac+2bc = 2*2,5*2,5+2*2,5*7,5+2*2,5*7,5 = 12,5+37,5+37,5 = 87,5 cm²

b)
I przypadek
a =2,5*2 = 5
b = 2,5
c = 2,5*2= 5
P = 2ab+2ac+2bc = 2*5*2,5+2*5*5+2*2,5*5 = 25+50+25 = 100 cm²

II przypadek
a =2,5
b = 2,5
c = 2,5*4= 10
P = 2ab+2ac+2bc = 2*2,5*2,5+2*2,5*10+2*2,5*10 = 12,5+50+50 = 112,5 cm²
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T09:53:16+01:00
2,5x2,5x6=37,5cm²
a)Z trzech takich klocków :
Dane :
2,5x3=7,5cm-jest to wysokość
Rozwiązanie :
(7,5x2,5x4)+(2,5x2,5x2)=75+12,5=87,5c m²

b)Pierwszy przypadek :
4x2,5=10- to wysokość
(10x2,5x4)+(2,5x2,5x2)=100+12,5=112,5cm²
Drugi przypadek :
2,5x2=5-wysokość
2,5x2=5długość jednej krawędzi podstawy
Pole podstaw :
5x5x2=50cm²
Pole ścian bocznych :
5x2,5x4=50cm²
Odpowiedź :Razem potrzebujemy 100cm² papieru kolorowego .
2 3 2