1. Wymień trzy państwa o niskiej urbanizacji.
2. Podaj trzy państwa należące do kręgu kulturowego Azji Południowo - Wschodniej.
3. Wymień trzy cechy kręgu kulturowego Afryki subsaharyjskiej.
4. Podaj religię dominującą w latynoamerykańskim kręgu kulturowym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:08:50+01:00
Zad. 1.
Mongolia, Republika Malgaska (Madagaskar), Nepal

Zad. 2.
Myanmaru, Indonezja, Filipiny

Zad. 3.
1. Pod względem liczebności dominują wyznawcy tradycyjnych wierzeń plemiennych potem wyznawcy islamu, a następnie chrześcijaństwa, oraz religii afrochrześcijańskich.
2. Stanowi zwarty obszar leżący na południe od Sahary.
3. Jest bardzo zróżnicowany, zarówno religijnie jak i etnicznie.

Zad. 4.
katolicyzm
3 4 3