Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T10:55:47+01:00
Z wieloletniego doświadczenia wiesz zapewne, że im bardziej szczegółowo ułożysz swój plan, tym lepiej się on udaje. Mniej jest nieprzewidzianych wydarzeń, a nawet jeśli one występują, to w zakresie, który nie zagraża istnieniu Twojego przedsięwzięcia. Dlatego jest bardzo istotne, abyś pisał swój biznes plan według wcześniej przygotowanego zarysu tematycznego. W wielu źródłach możesz znaleźć przykładowe biznes plany, zarówno w formie ogólnej jak i opisowej. Przedstawiony poniżej plan jest jednym z przykładów dla biznesu opartego na franczyzie.

1. Spis treści

2. Dane teleadresowe.

a. Informacja o autorze / autorach projektu i inne dane właścicielskie.

b. Rodzaj prowadzonej działalności oraz forma prawna

3. Skrócony opis planowanego przedsięwzięcia – streszczenie projektu.

4. Zakres działalności firmy.

a. Typ i rodzaj prowadzonej działalności. Zasięg działania

b. Struktura organizacyjna.

c. Charakterystyka działalności.

d. Zasoby materiałowe. Zaplecze przedsięwzięcia.

e. Asortyment i plany sprzedaży.

5. Profil świadczonych usług lub produktów.

a. Cechy produktów i usług – szczegółowy opis.

b. Zasady sprzedaży.

c. Lokalizacja przedsięwzięcia pod kątem wykorzystania potencjału rynku.

d. Innowacyjność produktów. Plany rozwoju oferty asortymentowej.

6. Opis rynku

a. Opis branży lub segmentu rynku.

b. Opis konkurencji.

c. Opis docelowej grupy klientów.

d. Opis niszy jaką w rynku zajmuje Twoje przedsiębiorstwo.

e. Polityka handlowa, cenowa, zaopatrzeniowa, logistyczna.

7. Organizacja

a. Struktura organizacyjna przedsięwzięcia określająca: zarząd, pracowników, dostawców wraz z cechami / kwalifikacjami.

b. Określenie rodzaju księgowości.

c. Harmonogram prac powstania nowego przedsięwzięcia, podział obowiązków i kompetencji.

8. Strategia marketingowa.

a. Cechy wyróżniające Twoje przedsiębiorstwo, produkt lub usługę.

b. Analiza SWOT (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony)

c. Plan promocji (reklama, PR, promocje sprzedaży)

d. Promocje cenowe, metody sprzedaży i ich szacowane efekty

9. Analiza finansowa

a. Analiza i zestawienie szacowanych przychodów i kosztów z określeniem ich w czasie.

b. Koszty administracyjne w tym koszty zakupu licencji franczyzowej.

c. Koszty inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia i przygotowaniem działalności do jej rozpoczęcia.

d. Analiza rentowności przedsięwzięcia

e. Projekcja rachunku wyników

f. Projekcja przepływów pieniężnych

g. Projekcja bliansu firmy.

Jeżeli wstępnie zapoznałeś się z treścią podręcznika operacyjnego interesującego Cię systemu franczyzowego, zapewne po przeczytaniu spisu treści biznes planu już wiesz, że większość informacji możesz uzupełnić bezpośrednio na podstawie punktów tam zawartych. Pamiętaj jednak, że jest to Twój biznes, i zwiększone bezpieczeństwo jakie niesie ze sobą franczyza nie zwalnia Cię z zachowania rozsądku i ostrożności.

O atrakcyjności i powodzeniu nie świadczy jedynie marka Twojego franczyzodawcy. Jest wiele elementów, które są jedynie zależne od Ciebie. Oto nietóre z nich:

1. Lokalizacja. Wybór miejsca prowadzenia działalności jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie stoją na Twojej drodze do prowadzenia własnego biznesu. Często dobra lokalizacja jest w stajnie zneutralizować negatywne czynniki wewnętrzne Twojego biznesu, np. słaby poziom obsługi klienta. Nic jednak nie trwa wiecznie, konkurencja nie śpi, masz po prostu więcej czasu aby takie błędy naprawić. Nie ma idealnej i uniwersalnej recepty na idealną lokalizację. Poza własną intuicją możesz oprzeć się na:

a. Wiedzy o produkcie i jego właściwościach oraz grupie docelowej klientów, którzy dany produkt kupują. Możesz takie informacje uzyskać po konsultacjach z franczyzodawcą.

b. Wymagania organizacji sprzedaży. Determinują one powierzchnię sprzedaży, jaka jest potrzebna do efektywnego prowadzenia biznesu. Jeden z kluczowych elementów, które wpływają na Twoją wysokość czynszu, jako jednego z podstawowych składników kosztów.

c. Wiedza o kliencie. Określenie szacowanej klientów odwiedzających daną lokalizację, określenie ich grupy wiekowej i zamożności. Idealnie, jeśli uda Ci się zorientować, czy dany lokal i jego okolica jest odwiedzana przez klientów tylko w weekendy a w dni robocze jest ich zdecydowanie mniej, czy też ich ilość jest bardziej wyrównana. Jest kilka sposobów na dowiedzenie się tego. Na przykład na podstawie doświadczeń z otwarć różnego typu centrów handlowych w miejscach poza ścisłym centrum miasta widać, że mają one wyraźne kłopoty ze „ściągnięciem” klienta w dni robocze. Wiele zależy od typu i charakteru mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Twojej lokalizacji, jak i od oferowanego przez Ciebie produktu lub usługi.

2. Konkurencja. Nie lekceważ jej. Konkurencja jest motywatorem innowacyjności Twoich działań, może być też poważnym zagrożeniem dla Twojego biznesu. Pomimo posiadania wyłączności na prowadzenie przedsięwzięcia pod marką Twojego franczyzodawcy musisz pamiętać, że On, a więc i Ty nie działacie w próżni. Bardzo rzadko w okolicy Twojej lokalizacji nie spotkasz żadnego alternatywnego sprzedawcy podobnych produktów lub usług.

3. Organizacja Twojej Firmy. Zsynchronizowanie dostaw, planów sprzedaży, promocji, reklamy, szkoleń i innych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga właściwe dobranego personelu. Zorganizowany, właściwie zmotywowany i przeszkolony personel pod Twoim dowództwem jest jednym z kluczy do sukcesu, nie zaniedbuj go. Dbaj o dobrą organizację swojej pracy, staraj się delegować zadania niżej i konsekwentnie je rozliczaj, nie daj się zagonić w monotonię i rutynę. Nie strać czujności w obserwacjach czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Staraj się jak najwięcej rozmawiać z klientami i swoimi pracownikami, słuchając wszystkich uwag. Ludzie i ich zdanie są nieocenioną kopalnią wskazówek i pomysłów, które możesz wdrożyć pod warunkiem, że zorganizowany przez Ciebie czas Ci na to pozwoli.

4. Strategia marketingowa. Zaprezentowana dla Ciebie strategia marketingowa Twojego franczyzodawcy jest generalnie skuteczna i właściwa. Są jednak lokalne szczegóły, które jeśli znasz, pownieneś wykorzystać ustalając to z Twoim partnerem. Między innymi właśnie dlatego Twój franczyzodawca powierzył Ci prowadzenie tego biznesu. Znając lokalne uwarunkowania, nie wahaj się wykorzystywać swoich pomysłów i ulepszeń.

4. Sprawdzamy finanse.

Zaprezentowany w pakiecie informacyjnym systemu franczyzowego model finansowy, aby był adekwatny do Twoich potrzeb wymaga większego uszczegółowienia. Zaprezentowane dane mogą być różne w odmiennych cześciach kraju, a lokalna specyfika może również te dane zmieniać.

Bardzo dokładnie przeanalizuj koszty, nie zapomnij o wszystkich zobowiązaniach wynikających z umowy franczyzowej (opłacie wstępnej, opłacie bieżącej i niekiedy marketingowej). Szczegółowo prześledź czy wszystkie założenia dotyczące poszczególnych elementów finansowych pokrywają się z realiami. Do najważniejszych składników kosztów, które zazwyczaj pochłaniają najwięcej kapitału należą:

- wynagrodzenia pracowników i zarządu

- czynsz razem z opłatami eksploatacyjnymi

- opłaty franczyzowe

Wymienione składniki, stanowią niekiedy 95% wszystkich kosztów, staraj się więc aby były one dopasowane do realiów. Zawsze załóż, że w rzeczywistości potrzebujesz 10-20% większej rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

W przychodach również nie poddawaj się nadmiernemu optymizmowi. Zawsze przy rozpoczynaniu działalności lepiej jest realizować minimalne plany sprzedaży, niż w nieskończoność gonić założony wysoki pułap sprzedaży dokładając po drodze z własnej kieszeni. Jeśli w ten sposób skonstruowany plan przychodów i kosztów się bilansuje – możesz spokojnie zastanowić się nad wysokością inwestycji, jaką musisz ponieść i skąd ewentualnie wziąć na nią środki finansowe. Źródeł finansowania jest sporo, chociażby bank i oferowany kredyt inwestycyjny, dla potrzeb którego tworzysz niniejszy biznes plan, choć nie licz na to, że jako przyszły franczyzobiorca zostaniesz potraktowany w preferencyjny sposób. Możesz zastosować model mieszany, część środków własnych a część pożyczonych. Możesz poszukać wspólnika lub inwestora, który będzie oczekiwał udziału w zyskach. Możesz też zwrócić się do kliku funduszy pożyczkowych, zarówno prywatnych jak i państwowych, które udzielają środków finansowych na rozwój działalności. Zawsze jest też rodzina i znajomi.

Niezależnie jaką formę finansowania wybierzesz, niesie ona za sobą koszty związane z jej pozyskaniem, obsługą i finalną spłatą. Koszty te stanowią integralną część modelu finansowego. Ich uwzględnienie może uczynić zwrot z inwestycji dłuższym niż zakładałeś, staraj się więc aby żaden z elementów z przedstawionego biznes planu nie został przez Ciebie pominięty lub nieoszacowany.5. Podsumowanie.

Napisanie biznes planu nie jest rzeczą łatwą. Nie pisze się go również szybko. Samo napisanie kliku zdań o otoczeniu (rynku), w jakim będzie funkcjonowało Twoje przedsiębiorstwo wymaga wielu przemyśleń, obserwacji i analiz. Udostępnione przez franczyzodawcę materiały pomagają w skonstruowaniu obrazu sytuacji, który musi zostać przez Ciebie dogłębnie przeczytany i przeanalizowany w wielu kierunkach. Biznes oparty na franczyzie jest dużo mniej podatny na niepowodzenie, niż przedsięwzięcia własne tworzone od podstaw, ale jest to jednak biznes. Nie można go wiernie skopiować i bez wkładu pracy własnej prowadzić. Musisz być całkowicie w niego zaangażowany aby przynosił oczekiwane korzyści, często większe niż zakłada model finansowy rozsądnego franczyzodawcy. Mając na uwadze przyszły sukces, nie śpiesz się z przedwczesnym uznaniem napisanego biznes planu za zakończony. Zawsze daj sobie kilka dni na odpoczynek, po czym przeczytaj go kilkakrotnie celem nabrania właściwego dystansu. Wtedy możesz rozpoczynać kolejne kwitnące przedsięwzięcie biznesowe.

jak chcesz to trochę go skróc