Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:46:25+01:00
1.W 1787 r. Rosja przy udziale Austrii rozpoczęła wojnę z Turcją.
Prusy zwróciły się ku Wielkiej Brytanii.
2. Spotkanie w Kaniowie - Stanisław August bezskutecznie proponuje Katarzynie II pomoc w wojnie w zamian za zgodę na dalsze reformy.
3. zwołanie sejmu (1788) pod laską konfederacji z marszałkami Stanisławem Małachowskim i Kazimierzem Nestorem Sapiehą. Obrady trwały do 1792r.
4. Czartoryscy i ich zwolennicy (tzw. patrioci) żądali reform i zerwania z Rosją.
5. Przeciwni reformom - stronnictwo hetmańskie, republikanie ( Branicki, Rzewuski, Potocki) - występowali w obronie nienaruszalności ustroju państw.
6. Zniesienie Rady Nieustającej (1789) przez reformatorów i oddanie pod sąd marszałka sejmu rozbiorowego Adama Ponińskiego.
7. Uchwalenie w kwietniu 1791 ustawę o miastach, która przyznawała mieszczanom z miast królewskich prawo do urzędów, nabywania dóbr ziemskich i nietykalność osobistą.
8. Reformy o wyraźnie antyrosyjskim charakterze skłoniły obóz patriotów do realizacji przymierza z Prusami podpisanego w 1790r.Traktakt skierowany przeciwko Austrii miał przynieść odzyskanie Galicji, Prusom zaś zapewnić przewagę w Rzeszy, choć Fryderyk Wilhelm II żądał Gdańska i Torunia.
9. Zmiana sytuacji międzynarodowej ( koniec wojny z Turcją i konieczność stworzenia koalicji antyfrancuskiej ) rozwiały nadzieję patriotów na pomoc pruską. Prusy powróciły do sojuszu z Rosją.

I tak uchwalono Konstytucję w 1791r
12 4 12