Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T17:32:59+01:00
1)W laboratorium kwasy karboksylowe powstają w wyniku utleniania aldehydów np. w reakcji Tollensa lub Trommera
R-CHO+Ag2O->R-COOH+2Ag
R-CHO+2Cu(OH)2->R-COOH+CuO+2H2O
2)Reakcja dysocjacji:
HCOOH-->HCOO(z minusem)+H(z plusem) anion mrówczanowy
CH3COOH-->CH3COO(z minusem)+H(z plusem) anion octanowy
3)Tworzenie soli w reakcjach:
a) z metalami
2HCOOH+Na-->2HCOONa+H2 (strzałka w górę)mrówczan sodu
2CH3COOH+2Na-->2CH3COONa+H2(strzałka w górę)octan sodu
b)z tlenkami metali
2HCOOH+CuO-->(HCOO)2Cu+H2O mrówczan miedzi(II)
2CH3COOH+CuO-->(CH3COO)2 Cu+H2O octan sodu
c)z wodorotlenkami
HCOOH+NaOH-->HCOONa+H2O mrówczan sodu
CH3COOH+NaOH-->CH3COONa+H2O octan sodu
4)Utlenianie alkoholi I-rzędowych
R-CH2OH+2(O)----H(z plusem)-->H2O+RCOOH


5) TŁUSZCZE:
a)są związkami o budowie niepolarnej dlatego nie rozpuszczają sie w wodzie,a dobrze rozpuszczają sie w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych,np w benzynie.
b)Pływają po powierzchni wody,co oznacza,że mają gęstość mniejszą od gęstości wody.
c)Jako mieszaniny nie mają ściśle określonej temperatury topnienia,topnieją w pewnym przedziale temperatur np masło od30C do 36stopniC.
6)BIAŁKA:
a)Każde białko charakteryzuje się właściwą sobie strukturą-ze względu na budowę:białka włókniste nie rozpuszczalne w wodzie stanowią materiał budulcowy tkanek zwierzęcych.
Białka kuliste rozpuszczalne w wodzie,wchodzą w skład enzymów i hormonów.
b)Ze względu na rozpuszczalność;
Białka proste(proteiny)substancje wielkocząsteczkowe.
Białka zbożowe(fosfoproteidy,lipoproteidy...)
c)Ze względu na struktury;
Pierwszorzędowa,drugorzędowa,trzeciorzędowa,czwartorzędowa