W wyborach na przewodniczącego związku miłośników równań startowało dwóch kandydatów:Andrzej Iksiński i Bartosz Igrekowicz.Głosowanona nich łącznie 168 osób.Wygrał wyraźnie Igrekowicz.Nawet gdyby 20 głosujących na niego oddało swe głosy Iksińskiemu,Bartosz miałby dwa razy więcej głosów niz Andrzej.Ile głosów dostał Andrzej Iksiński,a ile bartosz Igrekowicz?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:24:29+01:00
X-20=(168-x+20)*2
x-20=336-2x+40
x+2x=336+40+20
3x=396
x=132

x=132-Bartosz Igrekowicz
168-132=36-Andrzej iksiński
spr
132-20=112:2=56
36+20+56
96 4 96
2010-03-21T13:25:54+01:00
Iksiński: A
Igrekowicz: B

A + B = 168
2 * (A + 20) = B - 20

A = 168 - B
2A + 40 = B - 20

2 * (168 - B) = B - 60
336 - 2B = B - 60
-3B = -396 /: -3
B = 132

A = 168 - 132
A = 36

Andrzej dostał 36 głosów, a Bartosz 132.
77 3 77