Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:45:53+01:00
A=(3,5)
m1=-2/3

Proste są prostopadłe jeżeli współczynnik kierunkowy jednej jest przeciwny i odwrotny do współczynnika drugiej

m2=3/2

5=3/2*3+b
5=9/2+b
b=5-9/2
b=10/2-9/2
b=1/2

y=3/2x+1/2 <---

6 3 6
2010-03-21T13:50:38+01:00
Proste y=ax+b i y=a₁x+b₁ sa prostopadłe, gdy:
a=-1/a₁

z treści wiemy, że nasza prosta ma współczynnik = -⅔
czyli prostopadła do niej musi mieć współczynnik równy:
-1/-⅔=1*³/₂=³/₂=1,5

Z punktu A=(3,5) mamy dane x=3 i y=5
podstawiamy do równania ogólnego prostej: y=ax+b i mamy
5=3*1,5+b
b=5-4,5=0,5

równanie szukanej prostej ma postać:
y=1,5x +0,5
3 3 3