Potrzebuję żeby mi ktoś napisał ciąg dalszy losów bogatego młodzieńca z przypowieści. Oto ta przypowieść:

A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania”. Zapytał Go: „Które?”. Jezus odpowiedział: „Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego”. Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”. Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości (Mt 19, 16-22)

1

Odpowiedzi

2010-03-21T16:42:49+01:00
Jednak doszedł do wniosku, że zrobi tak, jak mu mówił Bóg. Wszystko co miał-wydał. Nie zostało mu nic. żył ubogu, ale ze świadomością tego,że zapewnił sobie zycie wieczne oraz zycie z Bogiem.