Rozwiąż zadania..
1. Kubek o wymiarach zewnętrznych: średnica-d= 10cm i wysokości H= 12cm, ma ścianki i dno grubości 5mm. Jaką ma pojemność?

2. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca, którego przekrój osiowy jest prostokątem o bokach 5 i 8, a oś obrotu jest równoległa do:
a)krótszego boku prostokąta;
b)dłuższego boku.

3. Cysterna kolejowa ma kształt walca o długości 12,2 m. Pojemność takiej cysterny wynosi 70cm sześciennych. Oblicz jej średnicę z dokładnością do 10cm.

Proszę zapisywać wszystkie obliczenia ;*

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T15:11:39+01:00
Zad1.
Dane:
d=10cm
H=12cm
grubość ścianek i dna=5mm=o,5cm
szukane:
V=?

musimy obliczyć promień podstawy
d=2r czyli r=d/2
r=5cm
musimy obliczyć promień wewnętrzny
r1=r-grubość dna=5cm-0,5cm=4,5cm
a teraz wysokość po odliczeniu dna
H1= H-0,5cm=12cm-0,5cm=11,5cm
teraz możemy obliczyć objętość
V= pi (*r1)2 *H1
V= 3,14 *(4,5) 2 *11,5
V=731,2275cm3
V=0,73dm3

soryy ze bez reszty,Jak coś daj spam.
1 5 1