ZAD.1
NA KOLE O PROMIENIU r OPISANO KWADRAT. OBLICZ STOSUNEK POLA KWADRATU DO POLA KOŁA.
ZAD.2
POLE TRAPEZU JEST ROWNE 792CM², WYSOKOSC MA 24 CM.
OBLICZ DLUGSC PODSTAW, JEZELI POZOSTAJA ONE W STOSUNKU 5:6

ZAD.4
TROJKAT PROSTOKATNY MA PRZYPROSTOKATNE O DLUGOSCI 9CM I 12CM ORAZ PRZECIWPROSTOKATNA DLUGOSCI 15CM. PODAJ DLUGOSC WSZYSTKICH WYSOKOSCI TEGO TROJKATA

2

Odpowiedzi

2010-03-21T15:13:42+01:00
Zadanie 1

czyli po prostu w kwadrat jest wpisane koło o promieniu r =½ boku kwadratu
r=½a
pole kwadratu =a²
pole koła = πr²=π×(½a)²=¼a²π=¼a²×3,14=≈0,785a²
stosunek pola kwadratu do pola koła =a²:0,785a²≈1,27

Zadanie 2

nie wiem

Zadanie 4
W trójkącie prostokątnym przyprostokątne sa zarazem wysokościami, a więc dwie wysokości wynoszą 9 i 12.
Trzecie wysokość wynosi 6√2 bo:
prowadząc wysokość z kąta 90stopni na przeciwprostokątną długości 15cm, otrzymujemy trójkąt równoramienny. ( bo kąt 90 stopni został przecięty przez wysokość na pół - 45stopni - a na przeciwprostokątną pada pod kątem prostym.)
a - długość wysokości
a√2 = 12 | *√2
2a = 12√2 | / 2
a = 6√2

Odpowiedź : Wysokości wynoszą 9,12, 6√2.
2 1 2
2010-03-21T15:26:52+01:00
Zadanie 2 :
5:6 znaczy, że 5+6= 11, więc jest 5/11 jest w stosunku do 6/11.
Pole trpezu: 1/2 (a+b)*h, czyli
½(5/11x + 6/11x) * 24=792
(5/22x+6/22x) * 24=792
1/2x * 24 =792 /*2
24x=792
x=33

5/11 * 33= 15
6/11*33=18

Odp.: Krótsza podstawa ma długość 15 cm, a dłuższa 18 cm.
1 1 1