Odpowiedzi

2009-10-27T19:45:23+01:00
Przyczyny rewolucji:
- porażki rosyjskie odnoszone w I wojnie światowej prowadziły do niezadowolenia społeczeństwa - pogorszenie zaopatrzenia, zła sytuacja materialna robotników i chłopów
- potępienie nieudolności cara
- wzrastająca na dworze carskim rola mnicha Rasputina
- podczas rewolucji istniała dwuwładza, na czele jednej z nich stał rząd tymczasowy, druga to bolszewicy, którzy potem wywołają rewolucję październikową - oni domagali się już w czasie pierwszej rewolucji pokoju i podziału ziemi, socjalizmu, tak więc rosnąca popularność doktryny marksistowskiej jest również jedną z przyczyn