1. Które z wymienionych grup ptaków odlatują do ciepłych krajów:
a) wróble, wrony, sikorki
b) kurki, gawrony, kaczki
c) bociany, jaskółki, gęsi
d) dzięcioły, gołębie, gile

2. Wszystkie płazy żyjące w Polsce:
a) nie mają naturalnych wrogów
b) podlegają ochronie gatunkowej
c) są zwierzętami bardzo pożytecznymi
d) prawidłowe są odpowiedzi B i C

3. Uzupełnij tekst:
Włośniki to ................... ................... Zadaniem ich jest ........................... Zbudowanie są z ....................................

3

Odpowiedzi

2010-03-21T16:28:19+01:00
1C
3.Włośniki to wypustki korzenia.Zadaniem ich jest zwiekszenie powierzchni pobierania substancji odzywczych.Zbudowanie są z wakuolę i jądra komórkowego
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:36:12+01:00
1 - c
2 - d
Włośniki to drobne, cienkie wypustki korzenia, przez które przenika z gleby do rośliny woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi.
Zadaniem ich jest zwiększenie powierzchni pobierania substancji odżywczych przez korzeń.
Zbudowanie są z czapeczki,stożka wzrostu,strefy elongacyjnej, strefy zróżnicowanej


1 5 1
2010-03-21T17:16:21+01:00
1-c
2-b
Włośniki to cienkie wypustki.Zadaniem ich jest pobieranie wody z gleby.
Zbudowane są z wypustek