Zad 1 ; /

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5 dm i 12 dm oraz przeciwprostokątnej równej 13 dm .
a) Obliicz objętość tego graniastosłupaa , wiedząc , żee jego wysokość jest równaa 13 dm .
b)Ilee conajmieej kartonuu potrzebaa do zbudowaniaa modeluu tegoo graniastosłupaa ? .

PROSZĘ O POMOOC !! .
DAM NAAJ ; )

1

Odpowiedzi

2010-03-21T17:42:21+01:00
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5 dm i 12 dm oraz przeciwprostokątnej równej 13 dm .
a) Obliicz objętość tego graniastosłupaa , wiedząc , żee jego wysokość jest równaa 13 dm .
Pp=1/2*5*12=30 dm²
V=pp*H
V=30*13
V=390 dm³
b)Ilee conajmieej kartonuu potrzebaa do zbudowaniaa modeluu tegoo graniastosłupaa ? .
Pc=2Pp+Pb
Pc=2*30+5*13+12*13+13*13
Pc=60+65+156+169
Pc=125+156+169
Pc=281+169
Pc=450 dm²
1 5 1