1.
Oblicz, ile gramów tlenku magnezu wzięło udział w reakcji z kwasem azotowym (V), jeśli powstało 29,6 g azotanu(V) magnezu Mg(NO₃)₂
MgO + 2HNO₃ -------> Mg(NO ₃)₂ + H₂O

2. OBLICZ ILE GRAMÓW GLINU POTRZEBA DO OTRZYMANIA 200 G SIARCZKU GLINU III POWSTAŁEGO Z BEZPOŚREDNIEJ SYNTEZY GLINU I SIARKI ?

bardzo proszę o pomoc .! ; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T18:32:09+01:00
Zad.1
Masa Mg0 wynosi 40g( bierzemy to z układu) a masa Mg(NO3)2 z układu wynosi 148g
Liczymy to z proporcji:

40g----148g
x------29,6g

x=8g

Zad.2
54---150
x-----200

x=72g

Potrzebne jest 72g glinu.