Odpowiedzi

2010-03-21T21:32:32+01:00
Wady e-mail:
-Nie wszyscy posiadają pocztę internetową
-Niektóre osoby nie umieją się posługiwać e-mailem
- Nie każdy regularnie sprawdza swoją pocztę

Wady listów:
-Wolne dostarczenie informacji
-ponosi się koszty
-trzeba pisać czytelnie i zrozumiale


Angielski:
Disadvantages of e-mail:
-Not everyone has Internet mail
-Some people do not know how to use e-mail
- Not everyone regularly checks their e-mail

Disadvantages of Letters:
-Free delivery information
-bear the costs
-the need to write clearly and intelligibly
1 5 1