Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T19:16:37+01:00

Skąd się bierze prąd w gniazdkach elektrycznych?
Prawie każde dziecko wie, że prąd w gniazdach elektrycznych jest produkowany w elektrowni. Płynie on do nas siecią naziemnych lub podziemnych przewodów elektrycznych oraz kablami ukrytymi w ścianach budynku. Warto jednak dowiedzieć się nieco więcej, w jaki sposób jest on wytwarzany...
Energia elektryczna wytwarzana w Polsce w ponad 90 procentach pochodzi ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, gdyż w naszym kraju istnieją bogate zasoby tych paliw. Węgiel kamienny wydobywany jest głównie w kopalniach podziemnych (poprzez drążenie wyrobisk podziemnych sięgających do wydobywanych zasobów), a węgiel brunatny - głównie w kopalniach odkrywkowych (poprzez wykonanie wykopu oraz odkrywanie i eksploatację kolejnych warstw surowców).

Elektrownie opalane węglem kamiennym rozlokowane są w różnych częściach kraju, a węgiel jest do nich dowożony koleją. Natomiast elektrownie opalane węglem brunatnym zwykle buduje się w pobliżu kopalni, gdyż transport węgla brunatnego na większe odległości jest mało opłacalny. Rozmieszczenie elektrowni węglowych w Polsce i zainstalowane w nich moce produkcyjne możesz podglądnąć tutaj.

Węgiel w elektrowniach cieplnych jest zwykle spalany w urządzeniach zwanych kotłami parowymi.
Najczęściej są to kotły pyłowe opalane drobno zmielonym miałem (pyłem) węglowym lub kotły fluidalne opalane rozdrobnionym paliwem stałym (który nie musi być jednak mielony). Obecnie w elektrowniach
w charakterze dodatku do paliwa podstawowego często stosuje się biomasę drzewną i różne inne biopaliwa oraz paliwa odpadowe.

W wyniku spalania paliw w kotle parowym powstaje energia cieplna, która jest wykorzystywania do podgrzania i odparowania wody (jak w zwykłym czajniku) oraz wytworzenia gorącej (przegrzanej) pary.
Para ta po rozprężeniu napędza urządzenie zwane turbogeneratorem (turbinę parową sprzężoną z generatorem elektrycznym). W turbinie parowej następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną, która służy następnie do napędzania generatora prądu. W generatorze tym wytwarzana jest energia elektryczna, tak jak w typowej prądnicy prądu przemiennego trójfazowego. Sprzężone razem turbina i generator wykonują 3000 lub 3600 obrotów na minutę, dzięki czemu prąd przemienny ma częstotliwość 50 lub 60 herców. Wyprodukowany prąd elektryczny poprzez stacje transformatorów i rozdzielnie trafia do ogólnokrajowej sieci zasilającej w prąd poszczególnych odbiorców tej energii, w tym też odbiorców indywidualnych, a więc także nasze domy.
1 5 1
2010-03-21T19:18:10+01:00
1. Poprzez linie energetyczne
2. Np mieszkanie w blokach zasilamy w ciepłą wodę z ciepłowni
3. Przewody gazowe, kuchnia, palniki
1 4 1