Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:40:06+01:00
Dążenie do wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego wszystkich grup społecznych, zwłaszcza chłopów.
Powstała ona w czasie polskiego pozytywizmu.
2010-03-21T19:41:48+01:00
Organiczna praca, ideologia społeczna rozwijająca się na ziemiach polskich od lat 30. XIX w. Nawiązywała do filozofii pozytywizmu A. Comte'a, przeciwstawiała się romantycznej ideologii powstańczej. Wysuwała na pierwszy plan praktyczne działania na rzecz umocnienia wewnętrznego kraju w ramach, na jakie pozwalały warunki narzucone przez władze zaborcze.