Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:17:33+01:00
Ćwiczenie 2 str 76
ciekawy świata – podróżował po całej Europie incognito, m.in. Do Anglii, Niemiec. Był zafascynowany portami i bardzo dokładnie przyglądał się organizacji zachodnich państw.

Skłonny do zmian – wprowadził bardzo wiele reform, m.in. Rozszerzył armię, zbudował silną folotę, zlikwidował Dumę Bojarską, utworzył nowe ministerstwa czy przeniósł stolicę do Petersburga.

Przewidujący – rozpoczął dużą rozbudowę Petersburga i innych miast położonych blisko Bałtyku, zanim uzyskał szeroki dostęp do morza ( uzyskał po Wielkiej Wojnie Północnej – w 1721 roku – pokój w Nystad)

ćwiczenie 3 str 76
kościół narodowy można ustanowić, ale trzeba zapewnić tolerancję religijną i wolność wyznania
by nie doprowadzić państwa do ruiny, lepiej nałożyć podatki zbliżone do chłopskich, na szlachtę i duchowieństwo
prywatne, drogie szkoły ograniczą dostęp do oświaty, a powinno się dążyć by jak największa część społeczeństwa ten dostęp miała
armię należy wręcz rozbudować biorąc przykład z Wilhelma II Wielkiego (Prusy) lub Piotra I Wielkiego (Rosja)

ćwiczenie 4 str 77
Od góry :
w strzałki – środek i prawa – 1721 – pokój w Nystad (Piotr I Wielki)
lewa góra – zrzeczenie się lenna przez Augusta II Mocnego na rzecz Prus w 1701 roku
dół : 1742 r. Pokój we Wrocławiu – Maria Teresa zrzeka się Śląska na rzecz Prus ( Fryderyka II Wielkiego)

ćwiczenie 1 str 78
Benjamin Franklin krytykuje kolonialistyczną politykę Wielkiej Brytanii. Krytykuje ustanawianie w koloniach surowego, innego niż w samej Wielkiej Brytanii, prawa, brakiem przywilejów handlowych ( wręcz zmuszanie do płacenia wysokich ceł, np. Towary stemplowane – np. na herbatę do USA). Oraz braku zezwolenia na reprezentantów kolonii w parlamencie Brytyjskim.

Ćwiczenie 2 str 78-79
kolonie amerykańskie:
- atuty: lepsza znajomość terenu, prawdopodobne poparcie innych państw europejskich, mniejszy budżet
słabości : słabsza armia, mniej dobrych dowódców, ryzyko pogorszenia sytuacji w koloniach
Anglia:
atuty : silna armia, dużo dobrych dowódców, walka o bardzo duże dochody z kolonii, spory budżet
słabości : uwikłanie w konflikty w Europie- brak poparcia, a wręcz opozycja państw Europy w stosunku do konfliktu o niepodległość USA,
ćwiczenie 3 str 79
1.bostońska herbatka
2.bitwa pod lexington
3.uchwalenie niepodległości USA
4.bitwa pod Saratogą
5.pokój roku 1783

ćwiczenie 4 str 80
1.nietykalność majątkowa
2.wolność słowa
3.zasada domniemania niewinności, nietykalność majątkowa