Dana jest funkcja liniowa o wzorze f(x)=(3-4a)x+Ia-7I
a)wyznacz zbiór wszyskich wartości parametru a, dla których funkcja f jest rosnąca
b)wyznacz zbiór wszyskich wartości parametru a, dla których wykres funkcji przecina oś OY poniżej punktu A(0,10)
c)wykres funkcji f=dla a=0 oraz proste o równanich x=2, y=-1 ograniczają trójkąt. Narysuj ten trójkąt w układzie wspóżędnych
Proszę to pilne mogą być zrobiony tylko punkty a i b

1

Odpowiedzi

2010-03-21T20:28:27+01:00
A)
|a-7| zawsze jest >0 dlatego rozpatrujemy tylko (3-4a)>0
3-4a>0
-4a>-3
4a<3
a<3/4
a∉(-∞,3/4)

b)
A=(0,10)
f(0)=10
f(0)=(3-4a)×0+|a-7|
f(0)=|a-7|
10=|a-7|
10=a-7 ∨ 10=-a+7
17=a ∨ 3=-a czyli a=-3
c)
a=0
f(x)=3x+7
x=2
y=-1
Rysujesz wszystkie proste w układzie współrzędnych i powstaje CI trójkąt w środku tych prostych
ten trójkąt będzie miał punkty bodajże (2;-1), (-8/3;-1), (2;11)