W okresie wyprzedaży płaszcz kosztował 600 zł (cena brutto), tzn. o 40% mniej niż przed wyprzedażą. Stawka VAT wynosi 22%. O ile mniejszy podatek zapłacimy, kupując ten płaszcz po obniżonej cenie?

Wynik ma wyjść 72,13 zł.
Za poprawną odp daję najlepszą ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:38:05+01:00
1,22x=600
x=491,8 - cena netto po obniżce
600-491,8=108,2 - podatek po obniżce
0,6y=491,8
y=819,67 - cena netto przed obniżką
0,22y=180,33 - podatek przed obniżką

180,33-108,2=72,13
2010-03-21T21:30:13+01:00
122%=600zł
100%=491,8zł cena netto poobniżce
600zł-491,8zł=108,2zł podatek po obniżce

491,8zł=60% ceny z przed wyprzedaży
100%=819,67zł cena z przed wyprzedaży
22%x 819,67zł=180,33zł podatek z przed wyprzedaży

180,33zł-108,2=72,13zł

odp 72,13zł
1 5 1