1. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji zasad.

a) Ca(OH)₂ → ...... + ...... (na każdej strzałce jest woda H₂O)
b) ...... → Ba²⁺ + OH⁻
c) LiOH → ...... + ......
d) ...... → Mg²⁺ + 2OH⁻ (tu są strzałki w dwie strony)
e) KOH → ...... + ......

2. Napisz równania dysocjacji podanych soli.

a) Cu(NO₃)₂ → ............................ (tu też na tej strzałce jest woda)
b)K₂CO₃ → ............................
c) Fe₂(SO₄)₃ → ............................

1

Odpowiedzi

2011-07-31T13:26:26+02:00