Zad.1
Oblicz gęstość dwutlenku węgla w warunkach normalnych.

zad.2
Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H₂O₂)

zad.3
Ile moli siarki znajduje się w 75g siarczku glinu

zad.4
Czy 5g tlenku miedzi (I) zawiera tyle samo miedzi co 5 g tlenku miedzi (II)

zad.5
W ilu gramach tlenku sodu znajduje się tyle samo sodu co w 20 gramach wodorotlenku sodu


Bardzo proszę o szybką odpowiedź i dokładne obliczenia!

1

Odpowiedzi

2013-06-03T00:59:40+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1

M CO2=44g/mol

v=22,4dm3/mol

d=M/v

d=44/22,4

d = 1,96g/dm3

 

Zad 2

1mol H2O ----- 1mol tlenu

7moli H2O ------ xmoli tlenu

x = 7moli tlenu

 

1mol H2O2 ---- 2mole tlenu

4mole H2O2 ----- xmoli tlenu

x = 8moli tlenu

Odp. NIE

 

Zad 3

mAl2S3=150u

150g Al2S3 ------ 3mole siarki

75g Al2S3 -------- xmoli siarki

x = 1,5mola siarki

 

Zad 4

mCu=64u
mCu2O=144u
mCuO=80u

144g Cu2O-----128g Cu
5g Cu2O----------xg Cu
x = 4,44g Cu

80g CuO-----64g Cu
5g CuO--------xg Cu
x = 4g Cu
Odp. NIE

 

Zad 5

mNaOH=23u+16u+1u=40u
40g NaOH--------23g sodu
20g NaOH--------xg sodu
x=20*23/40
x=11,5g sodu

mNa2O=2*23u+16u=62u
62g tlenku-------46g sodu
xg tlenku---------11,5g sodu
x=62*11,5/46
x = 15,5g tlenku sodu

3 4 3