8.. Jeśli pewną liczbę pomnożę przez 4 i następnie dodam 6, to otrzymam tyle samo , co po dodaniu do tej liczby 30. Jakato liczba?


9..
a) Jurek i Krzyś maja razem 26 lat.
Jurek jest o 4 lata starszy od Krzysia.
Ile lat ma każdy z chłopców?

b) Ojciec i syn mają razem 60 lat.
Ojciec jest trzy razy starszy od syna.
Ile lat ma każdy z nich?

c)Wymyśl podobną zagadkę.

10.
a) Suma dwóch liczb wynosi 216,
a ich różnica 40.Co to za liczby?

b) Suma dwóch liczb równa się 180,
a iloraz większej przez mniejszą
wynosi 5. Jakie to liczby?

c) wymyśl podobną zagadkę.

11..
Janek ,Tomek i Kasia zbierają modele samochodów.Tomek ma trzy razy więcej modeli niż Janek,a Kasia ma o 16 modeli więcej niż Tomek.Razem maja 303 modeli.
Ile modeli ma każde z nich?

12..
W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 50
prostych pytań.Za dobrą odpowiedz uzyskuje 6 punktów, a za każdą złą traci 4 punkty. Na ile pytań uczestnik odpowiedział dobrze, a na ile zle, jeśli łącznie zdobył 170 punktów?


Proszę pomóżcie mi pliss dam naj..:)

2

Odpowiedzi

2010-03-22T14:36:06+01:00
8.

x - dana liczba
x×4+6=x+30
4x-x=30-6
3x=24/:3
x=8

9.
a.
jurek = y
krzyś = x
x + y = 26

x + y = 26
y = x + 4
metodą podstawiania..
x + x + 4 + 26
2x = 26 - 4
2x = 22 / :2
x = 11

y = x + 4
y = 11 + 4
y = 15

odp- Jurek ma 15l, a Krzyś 11l


b.
o-ojciec
s-syn

o + s = 60
o = 3 * s

3s + s = 60
4s = 60
s = 15
0=3s=3*15=45

spr
o + s = 60
45+15=60
60=60

odp. syn ma 15 lat, ojciec 45

c.
Ojciec i syn mają razem 80 lat.
Syn jest 4 razy modszy od ojca.
Ile lat ma każdy z nich?

10.
a.
x - I liczba
y - II liczba

x+y=216
x-y=40
--------
2x=256|:2
x=128
128+y=216
y=216-128
y=88

11.
Janek - x
Tomek - 3x
Kasia - 3x + 16

x + 3x + 3x + 16 = 303
7x = 303-16
7x = 287 /:7
x = 41

Czyli Janek ma 41, Tomek 123, a Kasia 139.
spr. 41+123+139=303

12.
x-liczba dobrych odpowiedzi
50-x-liczba błędnych

6x-4(50-x)=170
6x-200+4x=170
6x+4x=170+200
10x=370
x=37

uczestnik odpowiedział dobrze na 37 pytań, a na 13 zle
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T15:03:45+01:00
8.. Jeśli pewną liczbę pomnożę przez 4 i następnie dodam 6, to otrzymam tyle samo , co po dodaniu do tej liczby 30. Jakato liczba?
4x+6=x+30
3x=24
x=8
To 8

9..
a) Jurek i Krzyś maja razem 26 lat.
Jurek jest o 4 lata starszy od Krzysia.
Ile lat ma każdy z chłopców?
j+k=26
j=4+k
4+k+k=26
4+2k=26
2k=22
k=11 tyle ma Krzyś
j=4+11 = 15 tyle ma Jurek

b) Ojciec i syn mają razem 60 lat.
Ojciec jest trzy razy starszy od syna.
Ile lat ma każdy z nich?
o+s = 60
o=3s
3s+s=60
4s=60
s=15 tyle lat ma syn
o=3*15 = 45 tyle lat ma ojciec

c)Wymyśl podobną zagadkę.
Ania i Adam mają razem 40 lat. Adam jest o 8 lat starszy od Ani. Ile lat na kazde z nich?
Ania=y
Adam=x
x+y=40
x=y+8
y+8+y=40
2y=32
y=16 tyle lat ma Ania
x=16+8=24 tyle lat ma Adam

10.
a) Suma dwóch liczb wynosi 216,
a ich różnica 40.Co to za liczby?
x+y=216
x-y=40
x=216-y
216-y-y=40
216-2y=40
-2y=-176
y=88
x=216-88=128

b) Suma dwóch liczb równa się 180,
a iloraz większej przez mniejszą
wynosi 5. Jakie to liczby?
x+5x=180
6x=180
x=30
5x=150

c) wymyśl podobną zagadkę.
suma dwóch liczb wynosi 120, a ich różnica 40. Jakie to liczby?
x+y=120
x-y=40
x=40+y
40+y+y=120
40+2y=120
2y=80
y=40
x=40+40=80

11..
Janek ,Tomek i Kasia zbierają modele samochodów.Tomek ma trzy razy więcej modeli niż Janek,a Kasia ma o 16 modeli więcej niż Tomek.Razem maja 303 modeli.
Ile modeli ma każde z nich?
j+t+k=303
t=3j
k=t+16 = 3j+16
j+3j+3j+16=303
7j=287
j=41 tyle ma Janek
t=41*3=123 tyle ma Tomek
k=123+16=139 tyle ma Kasia

12..
W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 50
prostych pytań.Za dobrą odpowiedz uzyskuje 6 punktów, a za każdą złą traci 4 punkty. Na ile pytań uczestnik odpowiedział dobrze, a na ile zle, jeśli łącznie zdobył 170 punktów?
6x-4(50-x)=170
6x-200+4x=170
10x=370
x=37 tyle dpbrze
y=50-57 = 13 tyle źle
5 5 5