Odpowiedzi

2010-03-22T14:48:19+01:00
Wartością bezwzględną (modułem) liczby nieujemnej jest ta sama liczba.

Wartością bezwzględną (modułem) liczby ujemnej jest liczba do niej przeciwna.

Wartość bezwzględna – odległość danej liczby rzeczywistej, lub ogólniej zespolonej, od zera. Przykładowo 1 jest wartością bezwzględną zarówno liczby rzeczywistej 1 jak i − 1 a także liczb zespolonych i, − i i innych.