Odpowiedzi

2010-03-22T15:27:18+01:00
Ze względu na swoje doskonałe właściwości dezynfekujące i utleniające, ozon jest szeroko stosowany w procesie przygotowywania wody pitnej. Ozon może być dodany w różnych miejscach w systemie oczyszczania, np. podczas utleniania wstępnego, utleniania pośredniego lub przy końcowej dezynfekcji. Zwykle, zaleca się użycie ozonu przy utlenianiu wstępnym, przed filtracją przez filtr piaskowy lub z węgla aktywnego (GAC). Po zastosowaniu ozonowania filtry te mogą usunąć pozostałą materię organiczną (ważne dla końcowej

Wszystkie źródła wody zawierają materię organiczną pochodzenia naturalnego (NOM). Stężenia (zwykle mierzone jako Rozpuszczony Węgiel Organiczny, DOC) osiągają wartość w zakresie od 0,2 do ponad 10 mg/l [6]. NOM powoduje bezpośrednie problemy, takie jak nieprzyjemny zapach i smak wody, ale także niebezpośrednie, takie jak powstawanie organicznych produktów ubocznych dezynfekcji, ponowny rozwój bakterii w systemie dystrybucji wody etc. W celu produkcji czystej wody pitnej, usuwanie NOM to cel priorytetowy w nowoczesnych systemach oczyszczania wody.
Ozon, jak i inne utleniacze, rzadko doprowadzają do całkowitej mineralizacji NOM. Materia organiczna jest częściowo utleniana i staje się łatwiej biodegradowalna. Rezultatem tego jest większa ilość BDOC (biodegradowalnego DOC). W wyniku tego ozon wspomaga proces usuwania NOM na następującym po nim filtrze poprzez utlenianie wstępne [33,39,40]. W artykule naukowym Siddiqiui et al. [40] opisane są efekty ozonowania w połączeniu z filtrem biologicznym. Kombinacja ta doprowadziła do redukcji DOC o 40-60%. Redukcja ta jest nawet większa, kiedy ozon użyty jest w połączeniu z koagulantem. Wynika to z faktu, iż ozon może wzmacniać proces koagulacji. Połączenie typu koagulacja–ozon–biofiltracja prowadzi do redukcji DOC o 64%. W przypadku gdy zaaplikowana była jedynie bio-filtracja, redukcja ta wynosiła tylko 13%. Optymalne stężenie dla usuwania materii organicznej przez ozon wynosiło: O3/DOC = 1 mg/mg.
Większość materii nieorganicznej może być usunięta za pomocą ozonowania dosyć szybko [15,39]. Po procesie ozonowania, bio-filtracja jest wymagana w celu usuwania materii nieorganicznej. Oznacza to, formy utlenione nierozpuszczalnych elementów, które muszą być usunięte podczas kolejnego etapu oczyszczania wody.

Mikro-zanieczyszczenia takie jak pestycydy mogą pojawiać się w wodzie powierzchniowej, ale głównie w wodzie gruntowej. Standardy dla wody pitnej pod względem pestycydów narzucone przez UE są surowe: 0,1 μg/l dla każdego związku [38]. Badania wykazały, że ozon może być bardzo skuteczny w utlenianiu wielu pestycydów. W oczyszczalni ścieków w Zevenbergen (Holania) wykazano, iż trzy bariery (w postaci: retencja - ozonowanie - granulowany węgiel aktywny filtr GAC) są wystarczająco skuteczne w usuwaniu pestycydów. Z 23 testowanych pestycydów, 50 % zostało zdegradowanych w wystarczającym stopniu (80 % zniszczenia). Tabela 1 przedstawia przegląd pestycydów łatwo degradowanych przez ozon. Dla wysoce odpornych pestycydów, zalecana jest wyższa dawka ozonu, lub połączenie ozonu z nadtlenkiem wodoru .