Odpowiedzi

2010-03-22T17:30:15+01:00
Nauczyciel musi posiadać oprócz wykształcenia właśnie takie cechy charakteru, które sprawiają, że wiedza dla uczniów stanie się wysoką górą, którą chce zdobyć.Nauczycielem, być powinien odpowiednio przygotowany specjalista w danej dziedzinie nauki, obowiązkowo posiadający przygotowanie pedagogiczne umiejącym przekazać wiedzę, nauczyć w sposób zrozumiały i przystępny człowiekowi zgodnie z jego możliwościami

The teacher must have an education but just such a character that makes that knowledge for students to become high mountain, which he wants to zdobyć.Nauczycielem, should be properly prepared expert in the field of science, necessarily with pedagogical preparation was able to transfer knowledge learned in a meaningful and accessible man in accordance with it s capabilities
1 3 1