W trakcie konkursu każda drużyna otrzymała plastelinę i 120 patyczków tej samej
długości. Zadanie polegało na zbudowaniu ze wszystkich patyczków 15 modeli
sześcianów i czworościanów. Który układ równań powinna rozwiązać drużyna, aby
dowiedzieć się, ile sześcianów i ile czworościanów trzeba zbudować?
x – liczba czworościanów, y – liczba sześcianów
A. x+y=15 B.6y-12x=120 C.6x+6y=120 D.x+y=15
12x-6y=120 x+y=15 x+y=15 6x+12y=120

1

Odpowiedzi