1. Kiedy i w jaki sposób złamana została zasada senioratu ?
2. Kto i w jakim celu sprowadził Krzyżaków do Polski, w którym roku ?
3. Na jakiej ziemi osiedlili się krzyżacy ?
4. Jakie obszary weszły w skład państwa zakonnego ?
5. Kim byli Mongołowie ? kto ich zjednoczył ?
6. Dlaczego Mongołowie najechali na Polskę, w którym roku i gdzie doszło do bitwy ?
7. Wymień skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:08:12+01:00
1. Książę krakowski Kazimierz II Sprawiedliwy - objął władzę w Krakowie w wyniku zamachu i obalenia postanowień ustawy sukcesyjnej ojca.Znalazł poparcie w możnowładztwie i Kościele. Została obalona wola ojca i zasada senioratu i pryncypatu. W 1180 r. na wiecu w Łęczycy Kazimierz zrzekł się na rzecz Kościoła prawa do dóbr po zmarłych biskupach i ograniczył nadużycia możnych w korzystaniu z podwód i stacji w dobrach kościelnych.Uchwały wiecu w Łęczycy zapoczątkowały proces nadawania Kościołowi i rycerstwu immunitetów, które osłabiły władzę książęcą w Polsce.
2.W 1226 r. książę Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie.Nadał im tereny w ziemi chełmińskiej, które stawały się ich własnością, ale miały stanowić jedynie zaplecze do walki z Prusami.
3.Do 1278 r. Krzyżacy podbili ziemie Prusów i zbudowali państwo zakonne na tych terenach.
4.Ziemie chełmińskie, Pomorze Gdańskie ,ziemie dobrzyńskie, Kujawy
5.Mongołowie pierwotnie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Mongolii, stepów mandżurskich i południowo - wschodniej Syberii. W XII w. między poszczególnymi plemionami doszło do walki powstania państewek mongolskich.W 1206 r. zjednoczył je Temudżyn - został on obwołany wielkim chanem.
6.W 1240 r. ruszyła wielka wyprawa tatarska. Zagony tatarskie spustoszyły ziemie południowej polski - przegrane Polaków pod Chmielnikiem, Turskiem, zajęcie a następnie spalenie Krakowa, przegrana wielka bitwa pod Legnicą(IV 1241 r.)
7.Rozbicie dzielnicowe sprzyjało słabnięciu władzy centralnej princepsa a wzrostowi znaczenia lokalnych książąt - juniorów. Wzrosło znaczenie wieców.Ukształtowały się dwa rodzaje immunitetów - ekonomiczny i sądowy.
4 3 4