Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T15:46:19+01:00
1)Kierowanie działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne,
2)Dysponowanie częścią 45 budżetu państwa,
3)Kierowanie i nadzór nad Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych w 4)Warszawie, Instytutem Zachodnim - Instytutem Naukowo-Badawczym im. 4)Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, misjami dyplomatycznymi, urzędami konsularnymi i instytutami polskimi,
6)Reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej przed międzynarodowymi organami kontroli przestrzegania praw człowieka.